ПОЗИВ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОТРЕБА У ВЕЗИ СА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2022. ГОДИНИ КОЈА ЋЕ СЕ ДАВАТИ НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЗИВ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОТРЕБА У ВЕЗИ СА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2022. ГОДИНИ КОЈА ЋЕ СЕ ДАВАТИ НА КОРИШЋЕЊЕ

Министарство заштите животне средине позива јединице локалне самоуправе да доставе пријаву са подацима о својим потребама у вези са опремом за сакупљање отпада у циљу унапређења и заштите животне средине. 

Потребно је доставити Списак потреба са следећим информацијама:

  • модел и врста опреме,
  • потребну количину опреме

На основу достављених пријава у 2022. години, даваће се на коришћење опрема за сакупљање отпада у циљу унапређења и заштите животне средине локалним самоуправама.

Пријаве са неопходним подацима и попуњеном табелом доставити до среде 29.12.2021. године до 10 сати, на емаил адресу: eko.kabinet@eko.gov.rs