Позив локалним самоуправама за достављање пријаве са подацима о дивљим депонијама и њиховим локацијама на њиховој територији

Позив локалним самоуправама за достављање пријаве са подацима о дивљим депонијама и њиховим локацијама на њиховој територији

Министарство заштите животне средине позива јединице локалне самоуправе да доставе пријаву са подацима о дивљим депонијама и њиховим локацијама на њиховој територији.

Пријаве могу поднети оне локалне самоуправе које ће послове чишћења депоније и одвожења нелегално одложеног отпада вршити у сарадњи са локалним комуналним предузећем и које имају закључен уговор о сарадњи са оператером депоније на коју ће се вршити одлагање нелегално одложеног отпада са њихове територије.

Списак са потребним информацијама доставља се у табели која се налази у прилогу овде, са максимално 5 фотографија локације на којој се налази дивља депонија из којих се може утврдити количина отпада.

Пријаве са неопходним подацима могу се доставити до понедељка 24.01.2022. године до 10 сати, на адресу електронске поште: eko.kabinet@eko.gov.rs

Јединице локалне самоуправе којима је неопходна помоћ у решавању проблема дивљих депонија, могу се истим путем обратити Министарству заштите животне средине.