Мапа пута за циркуларну економију

Мапа пута за циркуларну економију

Министарство заштите животне средине је уз подршку UNDP пројекта ''Платформа циркуларне економије за одрживи развој у Србији'', израдило документ под називом Мапа пута за циркуларну економију. Циљ Мапе пута је се покрене дијалог између доносиоца одлука и представника индустрије, академског сектора и цивилног друштва, у циљу подстицања индустрије на иновације, повећања тржишних могућности производње кроз циркуларне пословне моделе, креирања нових радних места и унапређења пословања, а уз очување животне средине. Намера овог документа је да се подстакне цело друштво на корените промене у размишљању, култури и односу према ресурсима.

Мапа пута је урађена по узору на овакву врсту докумената које имају земље ЕУ, као што су Словенија, Финска, Холандија, Шпанија, Француска, итд.

Република Србија је прва земља у региону Западног Балкана која има Мапу пута за циркуларну економију.

Текст Мапе пута за циркуларну економију можете видети овде.