Mapa puta za cirkularnu ekonomiju

Mapa puta za cirkularnu ekonomiju

Ministarstvo zaštite životne sredine je uz podršku UNDP projekta ''Platforma cirkularne ekonomije za održivi razvoj u Srbiji'', izradilo dokument pod nazivom Mapa puta za cirkularnu ekonomiju. Cilj Mape puta je se pokrene dijalog između donosioca odluka i predstavnika industrije, akademskog sektora i civilnog društva, u cilju podsticanja industrije na inovacije, povećanja tržišnih mogućnosti proizvodnje kroz cirkularne poslovne modele, kreiranja novih radnih mesta i unapređenja poslovanja, a uz očuvanje životne sredine. Namera ovog dokumenta je da se podstakne celo društvo na korenite promene u razmišljanju, kulturi i odnosu prema resursima.

Mapa puta je urađena po uzoru na ovakvu vrstu dokumenata koje imaju zemlje EU, kao što su Slovenija, Finska, Holandija, Španija, Francuska, itd.

Republika Srbija je prva zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja ima Mapu puta za cirkularnu ekonomiju.

Tekst Mape puta za cirkularnu ekonomiju možete videti ovde.