Јавни увид о Нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите Специјалног резервата природе „Увацˮ

Јавни увид о Нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите Специјалног резервата природе „Увацˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон), Министарство заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦˮСпецијални резерват природе „Увац”, налази се на територији општина Нова Варош, Сјеница и Прибој.
    

1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ  СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦˮ, ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 РАДНИХ ДАНА, ОД 19. АПРИЛА ДО 14. МАЈА 2021. ГОДИНЕ.

 

Нацрт уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Увац”и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на сајту Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 14. мајом 2021. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине, поштом или на писарницу, са назнаком „СРП „Увацˮ – Јавна увид о заштити.

2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида, због епидемилошке ситуације, одржаће се online. О датуму Јавне расправе и појединостима начина на који ће се одржати Јавна расправа, јавност ће бити обавештена нанадно.  

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Предлог Уредбе можете погледати овде.

Опис границе можете преузети овде.

Образложење Уредбе можете погледати овде.

Увид у студију о проглашењу Специјалног резервата природе „Увац“ можете погледати овде.

Графички приказ Специјалног резервата природе „Увац” можете погледати овде.