ВОДИЧ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ НЕПРОПИСНОГ УПРАВЉАЊА ОПАСНИМ ОТПАДОМ

Vodic

ВОДИЧ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ НЕПРОПИСНОГ УПРАВЉАЊА ОПАСНИМ ОТПАДОМ

Као један од приоритетних задатака у свом раду, Министарство заштите животне средине издвојило је значај унапређења управљања отпадом.

 

Савремени начин живота допринео је повећању комфора живљења али је истовремено отворио многа питања која могу да утичу на здравље људи и животну средину. Једно од питања се свакако односи на отпад, односно на различите врсте отпада, начинима управљања отпадом, као и његовим збрињавањем.

Убрзани високотехнолошки развој, између осталог, довео је до све веће продукције производа који постају на крају свог века опасан отпад који представља један од највећих ризика и претњи по јавно здравље и животну средину. Опасан отпад који настаје од многих производа које користимо, садржи материје које могу утицати на развој болести и других тегоба код свих живих бића.

Опасан отпад, као што су искоришћене батерије, боје и лакови, различите хемикалије, отпадно моторно уље, отпад који садржи азбест и др., представља озбиљну опасност по здравље људи или животну средину уколико се третира, сакупља, складишти, транспортује или одлаже на непрописан начин.

У циљу унапређења одговорног управљања опасним отпадом израђен је Водич за поступање у случају непрописног управљања опасним отпадом. Водич представља алат за поступање инспекције за заштиту животне средине, припадника полиције и управе за ванредне ситуације, као и правосудних органа у спровођењу прописаних мера управљања опасним отпадом сагласно прописаним надлежностима и овлашћењима.

У Водичу су приказани примери из праксе у виду студија случаја, у којима су наведене предузете радње на спровођењу прописаних мера, успостављена сарадња и координација, са свим недоумицама и изазовима са којима су се суочили инспектори за заштиту животне средине, тужиоци, судије и полицијски и други службеници.

Посебно је важна подршка и допринос Мисије ОЕБС-а у Републици Србији у изради Водича и у повезивању свих заинтересованих страна формирањем мултиресорне Стручне групе састављене од представника Републичког јавног тужилаштва, Врховног касационог суда, Прекршајног апелационог суда, Привредног суда у Београду, Министарства унутрашњих послова и Министарства заштите животне средине, који су својим знањем и искуством допринели изради предметног Водича, што истовремено представља и један од начина за очување и ефикасно спровођење мера заштите животне средине. Водич можете преузети овде.