VODIČ ZA POSTUPANjE U SLUČAJU NEPROPISNOG UPRAVLjANjA OPASNIM OTPADOM

Vodic

VODIČ ZA POSTUPANjE U SLUČAJU NEPROPISNOG UPRAVLjANjA OPASNIM OTPADOM

Kao jedan od prioritetnih zadataka u svom radu, Ministarstvo zaštite životne sredine izdvojilo je značaj unapređenja upravljanja otpadom.

 

Savremeni način života doprineo je povećanju komfora življenja ali je istovremeno otvorio mnoga pitanja koja mogu da utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Jedno od pitanja se svakako odnosi na otpad, odnosno na različite vrste otpada, načinima upravljanja otpadom, kao i njegovim zbrinjavanjem.

Ubrzani visokotehnološki razvoj, između ostalog, doveo je do sve veće produkcije proizvoda koji postaju na kraju svog veka opasan otpad koji predstavlja jedan od najvećih rizika i pretnji po javno zdravlje i životnu sredinu. Opasan otpad koji nastaje od mnogih proizvoda koje koristimo, sadrži materije koje mogu uticati na razvoj bolesti i drugih tegoba kod svih živih bića.

Opasan otpad, kao što su iskorišćene baterije, boje i lakovi, različite hemikalije, otpadno motorno ulje, otpad koji sadrži azbest i dr., predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi ili životnu sredinu ukoliko se tretira, sakuplja, skladišti, transportuje ili odlaže na nepropisan način.

U cilju unapređenja odgovornog upravljanja opasnim otpadom izrađen je Vodič za postupanje u slučaju nepropisnog upravljanja opasnim otpadom. Vodič predstavlja alat za postupanje inspekcije za zaštitu životne sredine, pripadnika policije i uprave za vanredne situacije, kao i pravosudnih organa u sprovođenju propisanih mera upravljanja opasnim otpadom saglasno propisanim nadležnostima i ovlašćenjima.

U Vodiču su prikazani primeri iz prakse u vidu studija slučaja, u kojima su navedene preduzete radnje na sprovođenju propisanih mera, uspostavljena saradnja i koordinacija, sa svim nedoumicama i izazovima sa kojima su se suočili inspektori za zaštitu životne sredine, tužioci, sudije i policijski i drugi službenici.

Posebno je važna podrška i doprinos Misije OEBS-a u Republici Srbiji u izradi Vodiča i u povezivanju svih zainteresovanih strana formiranjem multiresorne Stručne grupe sastavljene od predstavnika Republičkog javnog tužilaštva, Vrhovnog kasacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda, Privrednog suda u Beogradu, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zaštite životne sredine, koji su svojim znanjem i iskustvom doprineli izradi predmetnog Vodiča, što istovremeno predstavlja i jedan od načina za očuvanje i efikasno sprovođenje mera zaštite životne sredine. Vodič možete preuzeti ovde.