• Dragoje Pavlović

  Sektor za finansijsko upravljanje i kontrolu

  Adresa: Omladinskih brigada 1,
  11070 Novi Beograd
  Tel. 011/
  e-adresa: dragoje.pavlovic[at]nullekologija.gov.rs

  Detaljnije >

 • Aleksandar Vesić

  Sektor za  upravljanje životnom sredinom

  Adresa: Omladinskih brigada 1,
  11070 Novi Beograd
  Tel. 011/31-32-572
  e-adresa: aleksandar.vesic[at]nullekologija.gov.rs

  Detaljnije >

 • Jasmina Jović, vršilac dužnosti

  Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene

  Adresa: Omladinskih brigada 1,
  11070 Novi Beograd
  Tel. 011/313-1359
  e-adresa: jasmina.jovic[at]nullekologija.gov.rs

  Detaljnije >

 • Slobodan Perović, vršilac dužnosti

  Sektor za strateško planiranje i projekte

  Adresa: Omladinskih brigada 1,
  11070 Novi Beograd
  Tel. 011/2600-433
  e-adresa: slobodan.perovic[at]nullekologija.gov.rs

  Detaljnije >

 • Filip Abramović, vršilac dužnosti

  Sektor za upravljanje otpadom i otpadnim vodama

  Adresa: Omladinskih brigada 1,
  11070 Novi Beograd
  Tel. 011/313-2572
  e-adresa: filip.abramovic[at]nullekologija.gov.rs

  Detaljnije >

 • Željko Pantelić

  Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini

  Adresa: dr Ivana Ribara 91,
  11070 Novi Beograd
  Tel. 011/22-85-089
  e-adresa: zeljko.pantelic[at]nullekologija.gov.rs

  Detaljnije >

 • Biljana Filipović-Đušić, vršilac dužnosti

  Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

  Adresa: Omladinskih brigada 1,
  11070 Novi Beograd
  Tel. 011/260-0761
  e-adresa: biljana.filipovic[at]nullekologija.gov.rs

  Detaljnije >