Обавештење о поступку покретања заштите Споменика природе „Храстова шума у Раденковцу”

Обавештење о поступку покретања заштите Споменика природе „Храстова шума у Раденковцу”

HS Radenkovac

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Храстова шума у Раденковцу”.

СП „Храстова шума у Раденковцу” налази се у југоисточној Србији, у Нишавском управном округу, на територији општине Сокобања, код насеља Раденковац.

Природно добро које се предлаже за заштиту је остатак изворних храстових шума на подручју планине Озрен. На основу својих ботаничких карактеристика, Храстова шума у Раденковцу представља јединствено станиште у Србији. Захваљујући својим импозантним димензијама, столетна стабла цера и китњака дочаравају некадашњи изглед моравског шумског подручја.

Површина СП „Храстова шума у Раденковцу” износи 23 ha 31 a 54 m2. На овом заштићеном подручју установљавају се режими заштите II (другог) и III (трећег) степена. Према структури површина KO Раденковац по власништву, површине у обухвату режима заштите II степена су у јавној својини (100%), док су површине под режимом заштите III степена у државној (97,11%) и приватној (2,89%) својини.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), СП „Храстова шума у Раденковцу” сврстава се у II категорију – заштићено подручје регионалног, односно великог значаја.

Полазећи од утврђених темељних природних вредности, појава и процеса од интереса за заштиту, као и функције и намене заштићеног подручја, Завод за заштиту природе Србије предлаже да управљање СП „Храстова шума у Раденковцу” буде поверено локалнoj непрофитнoj организацији „Сокобањско еколошко друштво” из Сокобање.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 5. октобра 2022. године Студију заштите Споменика природе „Храстова шума у Раденковцу” Министарству заштите животне средине као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе природе.

Извод из Студије заштите СП Храстова шума у Раденковцу можете преузети ОВДЕ.