Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite Spomenika prirode „Hrastova šuma u Radenkovcu”

Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite Spomenika prirode „Hrastova šuma u Radenkovcu”

HS Radenkovac

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Spomenik prirode „Hrastova šuma u Radenkovcu”.

SP „Hrastova šuma u Radenkovcu” nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, u Nišavskom upravnom okrugu, na teritoriji opštine Sokobanja, kod naselja Radenkovac.

Prirodno dobro koje se predlaže za zaštitu je ostatak izvornih hrastovih šuma na području planine Ozren. Na osnovu svojih botaničkih karakteristika, Hrastova šuma u Radenkovcu predstavlja jedinstveno stanište u Srbiji. Zahvaljujući svojim impozantnim dimenzijama, stoletna stabla cera i kitnjaka dočaravaju nekadašnji izgled moravskog šumskog područja.

Površina SP „Hrastova šuma u Radenkovcu” iznosi 23 ha 31 a 54 m2. Na ovom zaštićenom području ustanovljavaju se režimi zaštite II (drugog) i III (trećeg) stepena. Prema strukturi površina KO Radenkovac po vlasništvu, površine u obuhvatu režima zaštite II stepena su u javnoj svojini (100%), dok su površine pod režimom zaštite III stepena u državnoj (97,11%) i privatnoj (2,89%) svojini.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15), SP „Hrastova šuma u Radenkovcu” svrstava se u II kategoriju – zaštićeno područje regionalnog, odnosno velikog značaja.

Polazeći od utvrđenih temeljnih prirodnih vrednosti, pojava i procesa od interesa za zaštitu, kao i funkcije i namene zaštićenog područja, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje SP „Hrastova šuma u Radenkovcu” bude povereno lokalnoj neprofitnoj organizaciji „Sokobanjsko ekološko društvo” iz Sokobanje.

Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je 5. oktobra 2022. godine Studiju zaštite Spomenika prirode „Hrastova šuma u Radenkovcu” Ministarstvu zaštite životne sredine kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode prirode.

Izvod iz Studije zaštite SP Hrastova šuma u Radenkovcu možete preuzeti OVDE.