ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ САВЕТА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ФРУШКА ГОРАˮ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ САВЕТА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ФРУШКА ГОРАˮ

Позивају се образовне и научне институције, заводи за заштиту природе и управљач Националног парка „Фрушка гораˮ да поднесу предлог за члана Стручног савета Националног парка „Фрушка гораˮ (у даљем тексту: Стручни савет), а у складу са чланом 22. Закона о националним парковима („Службени гласник РС”, бр. 84/15 и 95/18-др.закон) и Правилником о поступку за предлагање и именовање чланова Стручног савета Националног парка („Службени гласник РСˮ, број 42/18).

Комплетан Јавни позив можете преузети овде.