JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOVA STRUČNOG SAVETA NACIONALNOG PARKA „FRUŠKA GORAˮ

JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOVA STRUČNOG SAVETA NACIONALNOG PARKA „FRUŠKA GORAˮ

Pozivaju se obrazovne i naučne institucije, zavodi za zaštitu prirode i upravljač Nacionalnog parka „Fruška goraˮ da podnesu predlog za člana Stručnog saveta Nacionalnog parka „Fruška goraˮ (u daljem tekstu: Stručni savet), a u skladu sa članom 22. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 84/15 i 95/18-dr.zakon) i Pravilnikom o postupku za predlaganje i imenovanje članova Stručnog saveta Nacionalnog parka („Službeni glasnik RSˮ, broj 42/18).

Kompletan Javni poziv možete preuzeti ovde.