„MK Mountain Resort“ doo Копаоник - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње апарт хотела са пратећим садржајима и просторијом за будућу трансформаторску станицу на к.п. бр. 1504/143, 1504/141, 2457/12 и 2457/14

„MK Mountain Resort“ doo Копаоник - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње апарт хотела са пратећим садржајима и просторијом за будућу трансформаторску станицу на к.п. бр. 1504/143, 1504/141, 2457/12 и 2457/14

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта, „MK Mountain Resort“ doo Копаоник, просторије Хотела „Гранд“ 36354 Копаоник, Рашка, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње апарт хотела са пратећим садржајима и просторијом за будућу трансформаторску станицу на к.п. бр. 1504/143, 1504/141, 2457/12 и 2457/14  КО Копаоник у НП Копаоник, заведен под бројем 353-02-02334/2022-03 од 29.06.2022. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија  424, као и на службеном  сајту  министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.