„SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор

„SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор, на катастарским  парцелама бр. 796/1, 800/3, 800/4, 4651 КО Бор I, 4400/3, 4400/4, 4400/5, 4400/6, 4400/7, 4400/8, 4400/9, 4400/10, 4400/18, 4400/20, 4400/26, 4400/27, 4400/28, 4400/29, 4400/36, 4400/41, 4400/42, 4400/43, 4400/44, 4400/45, 4400/46, 4400/48, 4400/49, 4400/50, 4400/52, 4400/55, 4400/56, 4400/57, 4400/58, 4400/59, 4400/60, 4400/61, 4400/62, 4400/64, 4400/65, 4400/67, 4400/69, 4400/70, 4400/71, 4400/72, 4400/74, 4400/75, 4400/76, 4400/79, 4400/80, 4400/81, 4400/82, 4400/83, 4400/84, 4400/77, 4400/89, 4381, 4382, КО Бор II, на територији града Бора.  

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 11.10.2021. године са почетком у 12 часова, у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног за сузбијање ширења корона вируса у Републици Србији, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама  Градске управе Бор, Моше Пијаде бр. 3