"Београдски метро и воз", Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта Београдски метро, Линија 1, Фаза 1 – депо Макиш, Београд, општина Чукарица

"Београдски метро и воз", Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта Београдски метро, Линија 1, Фаза 1 – депо Макиш, Београд, општина Чукарица

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом  и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“ Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта Београдски метро, Линија 1, Фаза 1 – депо Макиш, Београд, општина Чукарица.   

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Општинске управе градске општине Чукарица, ул. Шумадијски трг бр. 2,  као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 01.12.2021. године са почетком у 11 часова, у складу са инструкцијом  Владе којом је прописано да се састанци одржавају коришћењем информационо комуникационих средстава, биће одржана on line јавна расправа и презентација предметне Студије, путем линка

https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m5bec83867fd4a8c1e1a3777cb3f7f71a


Meeting number: 2361 669 0075,
Password: swMk86mAJ2m