Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Ажурирана Студија процене утицаја на животну средину за пројекат рехабилитације, адаптације и реконструкција бродске браве ХЕ „Ђердап 2“

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Ажурирана Студија процене утицаја на животну средину за пројекат рехабилитације, адаптације и реконструкција бродске браве ХЕ „Ђердап 2“

РУМУНИЈА

МИНИСТАРТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВОДА И ШУМА

Господин Tánczos Barna, министар

                                                                                                                                                                                                    12th Libertatii Blvd, sector 5,

Букурешт, Румунија

 

На основу одредби Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (ЕСПОО конвенција), обавештавамо вас да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као носилац пројекта поднело ажурирану Студију процене утицаја на животну средину за пројекат рехабилитације, адаптације и реконструкција бродске браве ХЕ „Ђердап 2“ надлежном  органу у Републици Србији, Министарству заштите животне средине.

У вашем допису бр. 2947/02.03.2021 поменули сте да ће Румунија учествовати у прекограничном поступку процене утицаја према ЕСПОО конвенцији, за овај пројекат.

У складу са чл. 3 Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (ЕСПОО), ажурирана Студија о процени утицаја на животну средину, на енглеском језику је јавно доступна на званичној веб страници Министарства заштите животне средине.

У складу са националном легислативом, заказана је јавна расправа у општини Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр. 1, за 7. мај 2021. године  са почетком у 12 часова а у вези поступка давања сагласности  на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат рехабилитације, адаптације и реконструкције пловидбене браве ХЕ „Ђердап 2“.

Након завршетка процеса консултација са заинтересованом јавношћу и заинтересованим органима и организацијама у вашој земљи у вези са ажурираном Студијом о процени утицаја на животну средину, молимо вас да нам пошаљете што је пре могуће, али најкасније две недеље од дана пријема овог обавештења, коментаре на предметну ажурирану Студију, а најкасније до 07. маја 2021.

Радујемо се наставку сарадње између наша два министарства.

 

                                                                                                                                                                                                                         МИНИСТАРКА

Ирена Вујовић