Носиоца пројекта: „ПРВИ ПАРТИЗАН“ а.д., Ужице - Решење о обустављању поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта : Доградња и реконструкција хале за производњу месинганих елемената Први Партизан Ужице - Крчагово

Носиоца пројекта: „ПРВИ ПАРТИЗАН“ а.д., Ужице - Решење о обустављању поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта : Доградња и реконструкција хале за производњу месинганих елемената Први Партизан Ужице - Крчагово

Решење о обустављању поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Доградња и реконструкција хале за производњу месинганих елемената Први Партизан Ужице - Крчагово, носиоца пројекта: „ПРВИ ПАРТИЗАН“ а.д., Ужице, можете преузети ОВДЕ.