Rešenja o obustavljanju postupka

„Metal - Hemiko“ d.o.o., Ada – Ogranak Šabac - Rešenje o obustavljanju postupka za određivanje obima i sadržaja Studije procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Mini livnica sa postrojenjem za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpad

Nosioca projekta: „Metal - Hemiko“ d.o.o., Ada – Ogranak Šabac - Rešenje o obustavljanju postupka za određivanje obima i sadržaja Studije procene uticaja zatečenog stanja

18.04.2024.

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd - Rešenje o obustavljanju  postupka za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate-Preljina)

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd, ul. Resavska br.

23.02.2024.

Nosioca projekta:„Aerodromi Srbije“d.o.o., Niš-Rešenje o obustavljanju postupka za odlučivanje o potrebi  procene uticaja na životnu sredinu projekta: Hangar 1 - međunarodni putnički terminal aerodroma „Rosulje“ u Kruševcu K.P. broj 3177,KO Parunovac, Kruševac

Nosioca projekta: „Aerodromi Srbije“ d.o.o., Niš - Rešenje o obustavljanju postupka za odlučivanje o potrebi  procene uticaja na životnu sredinu projekta: Hangar 1 - među

15.01.2024.

Nosioca projekta: „PUNAI SERBIA“ d.o.o., Kraljevo - Rešenje o obustavljanju postupka za odlučivanje o potrebi  procene uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za proizvodnju vatrostalnih opeka i masa, na k.p.br.4669/1 KO Kraljevo

Nosioca projekta: „PUNAI SERBIA“ d.o.o., Kraljevo - Rešenje o obustavljanju postupka za odlučivanje o potrebi  procene uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za

15.01.2024.

Rešenje o obustavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:Upotreba neopasnog otpada kao alternativnih sirovina u sirovinskoj mešavini u postojećim postrojenjima u kompleksu fabrike Moravacem d.o.o. u Popovcu

Nosioca projekta: ''Moravacem“ d.o.o., Popovac - Paraćin, - Rešenje o obustavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:

22.11.2023.

Narodne banke Srbije, Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, Beograd - Rešenje o obustavljanju postupka za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Nosioca projekta: Narodne banke Srbije, Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, Beograd - Rešenje o obustavljanju postupka za odlučivanje o potrebi procene

24.10.2023.

Brzmin d.o.o. Brzeće - Rešenje o obustavljanju postupka odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta ozakonjenja objekta apartmanskog tipa za smeštaj radnika spratnosti P+0, KO Kopaonik u granicama Nacionalnog parka „Kopaonik“ opština Raška

Brzmin d.o.o.

12.10.2023.

Nosioca projekta: „VIBAC BALCANI“ d.o.o., Kočino Selo, Jagodina - Rešenje o obustavljanju postupka odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Adaptacija i prenamene prostorije 17.1 za potrebe punjenja akumulatorskih baterija

Rešenje o obustavljanju postupka odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Adaptacija i prenamene prostorije 17.1 za potrebe punjenja akumulators

11.10.2023.

Nosioca projekta: „PRVI PARTIZAN“ a.d., Užice - Rešenje o obustavljanju postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta : Dogradnja i rekonstrukcija hale za proizvodnju mesinganih elemenata Prvi Partizan Užice - Krčagovo

Rešenje o obustavljanju postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Dogradnja i rekonstrukcija hale za proizvodnju mesinganih elemenata Pr

22.09.2023.

Rešenje o obustavljanju postupak pokrenut na zahtev nosioca projekta preduzeća ”Jablanovica” d.o.o.

Rešenje o obustavljanju postupak pokrenut na zahtev nosioca projekta preduzeća ”Jablanovica” d.o.o., za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu

10.07.2023.