Обавештење о објављивању на увид документације за пројекат регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“

Обавештење о објављивању на увид документације за пројекат регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“

За потребе пројекта регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“ у општини Уб у Колубарском региону, 2020.године је припремљена Ажурирана студија о процени утицаја на животну средину у складу са националним законодавством

Као допуна процесу процене утицаја спроведеном у складу са националним законодавством поред постојеће студије о процени утицаја развијена су следеће документа како би се одговорило на захтеве зајмодаваца1 и утврдиле одговарајуће акције и мере у вези заинтересованих страна и лица под утицајем пројекта:

•    Акциони план за заштиту животне средине и друштвено-економских питања
•    План ангажовања заинтересованих страна, English
•    Оквирни план за откуп земљишта и расељавање, English
•    Нетехнички резиме

    EIA Serbian and English


Документа у штампаном формату су доступна у просторијама „Еко-Тамнава“.

Коментаре и питања у вези са пројектом и пројектном документацијом можете доставити:
•    У писаној форми на адресу Вељка Влаховица бр 8, 14210 Уб;
•    Телефонским путем на број телефона 014/412 415;
•    Путем електронске поште на адресу javne.konsultacije@ekotamnava.rs .

Фуснота 1 – Европска банка за обнову и развој и Француска развојна банка