СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (КОНКУРС ОГЛАШЕН 23.02.2022. ГОДИНЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ ИСТЕКАО 03.03.2022. ГОДИНЕ)

 

1. Радно место за правне послове у области финансијског управљања, Одељење за буџет, Сектор за финансијско управљање и контролу, у звању саветник, 1 извршилац

 

17Ј2302221ИН1

 

2. Радно место  за буџетско књиговодство, Сектор за финансијско управљање и контролу,  Група за књиговодство, Одељење за буџет, у звању саветник, 1 извршилац

 

17J2302222ИН1

17J2302222ИН2

17J2302222ИН4

17J2302222ИН6

 

3. Радно место за подршку пословима праћења развоја најбољих доступних техника, Сектор за управљање животном средином, Одељење за интегрисане дозволе, у звању млађи саветник, 1 извршилац

 

17Ј2302223ИН2

17Ј2302223ИН3

17Ј2302223ИН5

17Ј2302223ИН8

17Ј2302223ИН10

17Ј2302223ИН12

17Ј2302223ИН13

 

4. Радно место за заштиту од нејонизујућих зрачења ,Одсек за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења. Сектор за управљање животном средином, звање: саветник , 1 извршилац 

 

17Ј2302224ИН2

17Ј2302224ИН3

17Ј2302224ИН6

17Ј2302224ИН7

17Ј2302224ИН10

17Ј2302224ИН12

17Ј2302224ИН13

17Ј2302224ИН15

17Ј2302224ИН18

 

5. Радно место за сарадњу са представницима јединица локалних самоуправа у области заштите од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења, Одељење за сарадњу са јединицама локалних самоуправа, Oдсек за подршку јединицама локалне самоуправе у области заштите животне средине, Сектор за управљање животном средином , у звању самостални саветник,1 извршилац 

 

17Ј2302225ИН1

17Ј2302225ИН3

17Ј2302225ИН6

17Ј2302225ИН8

 

6. Радно место за сарадњу са организацијама цивилног друштва у области заштите животне средине, Одељење за информације и сарадњу са цивилним друштвом из области заштите животне средине, Сектор за управљање животном средином,  у звању саветник, 1 извршилац

 

17Ј2302226ИН3

17Ј2302226ИН4

17Ј2302226ИН5

17Ј2302226ИН6

17Ј2302226ИН8

17Ј2302226ИН10

17Ј2302226ИН11

17Ј2302226ИН13

17Ј2302226ИН14

17Ј2302226ИН15

17Ј2302226ИН16

17Ј2302226ИН17

17Ј2302226ИН19

17Ј2302226ИН21

 

7. Радно место за аналитичке послове одрживог коришћења заштићених подручја, Одељење за заштићена подручја, геодиверзитет и еколошку мрежу, Одсек за заштићена подручја, Сектор за заштиту природе, у звању саветник, 1 извршилац

 

17Ј2302227ИН2

17Ј2302227ИН4

17Ј2302227ИН5

17Ј2302227ИН6

17Ј2302227ИН8

17Ј2302227ИН12

17Ј2302227ИН13

17Ј2302227ИН15

 

8. Радно место за подршку пословима праћења пројеката и политике развоја предеоног диверзитета, Одељење за заштићена подручја, геодиверзитет и еколошку мрежу,  Група за геодиверзитет и предео, Сектор за заштиту природе, у звању  млађи саветник, 1 извршилац

 

17Ј2302228ИН3

17Ј2302228ИН4

17Ј2302228ИН6

17Ј2302228ИН10

17Ј2302228ИН12

17Ј2302228ИН14

17Ј2302228ИН16

17Ј2302228ИН17

 

9. Радно место за заштиту и очување дивљих врста, Одељење за биодиверзитет,  Одсек за заштиту и очување дивљих врста, Сектор за заштиту природе, у звању  самостални саветник, 1 извршилац

 

17Ј2302229ИН1

17Ј2302229ИН3

17Ј2302229ИН5

17Ј2302229ИН6

17Ј2302229ИН9

17Ј2302229ИН10

17Ј2302229ИН11

 

10. Радно место за спровођење CITES конвенције, регулисање прекограничног промета дивљим врстама и пружање системске подршке надзорним органима, Одељење за биодиверзитет,  Група за спровођење CITES конвенције, Сектор за заштиту природе,  у звању  саветник, 1 извршилац

 

17Ј23022210ИН4

17Ј23022210ИН6

17Ј23022210ИН8

17Ј23022210ИН10

17Ј23022210ИН11

 

11. Радно место Руководилац Групе, Група за еколошко наменско пошумљавање, Сектор за заштиту природе, у звању виши  саветник,1 извршилац

 

17Ј23022211РН4

17Ј23022211РН5

17Ј23022211РН6

 

12. Радно место за подршку праћења техничке помоћи у оквиру процеса европских интеграција, Група за праћење пројеката техничке помоћи Европске уније, Одељење за европске интеграције, Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене, у звању саветник, 1 извршилац

 

17Ј23022212ИН1

17Ј23022212ИН4

17Ј23022212ИН5

17Ј23022212ИН6

17Ј23022212ИН8

17Ј23022212ИН9

17Ј23022212ИН12

17Ј23022212ИН13

17Ј23022212ИН14

 

13. Радно место за припрему и избор пројеката, Група за припрему и избор пројеката, Одељење за управљање пројектима у области заштите животне средине, Сектор за међународну сарадњу, пројекте  и климатске промене, у звању саветник, 1 извршилац

 

17Ј23022213ИН1

17Ј23022213ИН3

17Ј23022213ИН5

17Ј23022213ИН6

17Ј23022213ИН7

17Ј23022213ИН10

17Ј23022213ИН11

17Ј23022213ИН12

17Ј23022213ИН15

 

14. Радно место за спровођење и праћење спровођења пројеката, Одсек  за спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ и међународне помоћи у области заштите животне средине Одељење за управљање пројектима финансираних из фондова ЕУ  и међународне помоћи у области заштите животне средине, Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене, звање: саветник, 1 извршилац

 

17Ј23022214ИН1

17Ј23022214ИН3

17Ј23022214ИН5

17Ј23022214ИН6

17Ј23022214ИН7

17Ј23022214ИН8

17Ј23022214ИН9

17Ј23022214ИН11

17Ј23022214ИН13

17Ј23022214ИН15

17Ј23022214ИН16

 

15. Радно место за подршку пословима управљања посебним токовима отпада, Одсек за управљање посебним токовима отпада, Одељење за управљање отпадом, Сектор за управљање отпадом и отпадним водама, у звању млађи саветник, 1 извршилац 

 

17Ј23022215ИН2

17Ј23022215ИН3

17Ј23022215ИН5

17Ј23022215ИН6

17Ј23022215ИН7

17Ј23022215ИН10

17Ј23022215ИН12

17Ј23022215ИН13

17Ј23022215ИН15

17Ј23022215ИН16

17Ј23022215ИН17

17Ј23022215ИН18

 

16. Радно место администратор информационог система, Одељење за правне,кадровске и опште послове, Одсек за људске ресурсе,  Секретаријат Министарства, у звању референт, 1 извршилац

 

17Ј23022216ИН1

17Ј23022216ИН6

 

17. Радно место за послове јавних набавки, Одељење за јавне набавке, Секретаријат Министарства, у звању саветник, 1 извршилац

 

17Ј23022217ИН2

17Ј23022217ИН3