SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (KONKURS OGLAŠEN 23.02.2022. GODINE, ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE ISTEKAO 03.03.2022. GODINE)

 

1. Radno mesto za pravne poslove u oblasti finansijskog upravljanja, Odeljenje za budžet, Sektor za finansijsko upravljanje i kontrolu, u zvanju savetnik, 1 izvršilac

 

17J2302221IN1

 

2. Radno mesto  za budžetsko knjigovodstvo, Sektor za finansijsko upravljanje i kontrolu,  Grupa za knjigovodstvo, Odeljenje za budžet, u zvanju savetnik, 1 izvršilac

 

17J2302222IN1

17J2302222IN2

17J2302222IN4

17J2302222IN6

 

3. Radno mesto za podršku poslovima praćenja razvoja najboljih dostupnih tehnika, Sektor za upravljanje životnom sredinom, Odeljenje za integrisane dozvole, u zvanju mlađi savetnik, 1 izvršilac

 

17J2302223IN2

17J2302223IN3

17J2302223IN5

17J2302223IN8

17J2302223IN10

17J2302223IN12

17J2302223IN13

 

4. Radno mesto za zaštitu od nejonizujućih zračenja ,Odsek za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućih zračenja. Sektor za upravljanje životnom sredinom, zvanje: savetnik , 1 izvršilac 

 

17J2302224IN2

17J2302224IN3

17J2302224IN6

17J2302224IN7

17J2302224IN10

17J2302224IN12

17J2302224IN13

17J2302224IN15

17J2302224IN18

 

5. Radno mesto za saradnju sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava u oblasti zaštite od buke, vibracija i nejonizujućih zračenja, Odeljenje za saradnju sa jedinicama lokalnih samouprava, Odsek za podršku jedinicama lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine, Sektor za upravljanje životnom sredinom , u zvanju samostalni savetnik,1 izvršilac 

 

17J2302225IN1

17J2302225IN3

17J2302225IN6

17J2302225IN8

 

6. Radno mesto za saradnju sa organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, Odeljenje za informacije i saradnju sa civilnim društvom iz oblasti zaštite životne sredine, Sektor za upravljanje životnom sredinom,  u zvanju savetnik, 1 izvršilac

 

17J2302226IN3

17J2302226IN4

17J2302226IN5

17J2302226IN6

17J2302226IN8

17J2302226IN10

17J2302226IN11

17J2302226IN13

17J2302226IN14

17J2302226IN15

17J2302226IN16

17J2302226IN17

17J2302226IN19

17J2302226IN21

 

7. Radno mesto za analitičke poslove održivog korišćenja zaštićenih područja, Odeljenje za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu, Odsek za zaštićena područja, Sektor za zaštitu prirode, u zvanju savetnik, 1 izvršilac

 

17J2302227IN2

17J2302227IN4

17J2302227IN5

17J2302227IN6

17J2302227IN8

17J2302227IN12

17J2302227IN13

17J2302227IN15

 

8. Radno mesto za podršku poslovima praćenja projekata i politike razvoja predeonog diverziteta, Odeljenje za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu,  Grupa za geodiverzitet i predeo, Sektor za zaštitu prirode, u zvanju  mlađi savetnik, 1 izvršilac

 

17J2302228IN3

17J2302228IN4

17J2302228IN6

17J2302228IN10

17J2302228IN12

17J2302228IN14

17J2302228IN16

17J2302228IN17

 

9. Radno mesto za zaštitu i očuvanje divljih vrsta, Odeljenje za biodiverzitet,  Odsek za zaštitu i očuvanje divljih vrsta, Sektor za zaštitu prirode, u zvanju  samostalni savetnik, 1 izvršilac

 

17J2302229IN1

17J2302229IN3

17J2302229IN5

17J2302229IN6

17J2302229IN9

17J2302229IN10

17J2302229IN11

 

10. Radno mesto za sprovođenje CITES konvencije, regulisanje prekograničnog prometa divljim vrstama i pružanje sistemske podrške nadzornim organima, Odeljenje za biodiverzitet,  Grupa za sprovođenje CITES konvencije, Sektor za zaštitu prirode,  u zvanju  savetnik, 1 izvršilac

 

17J23022210IN4

17J23022210IN6

17J23022210IN8

17J23022210IN10

17J23022210IN11

 

11. Radno mesto Rukovodilac Grupe, Grupa za ekološko namensko pošumljavanje, Sektor za zaštitu prirode, u zvanju viši  savetnik,1 izvršilac

 

17J23022211RN4

17J23022211RN5

17J23022211RN6

 

12. Radno mesto za podršku praćenja tehničke pomoći u okviru procesa evropskih integracija, Grupa za praćenje projekata tehničke pomoći Evropske unije, Odeljenje za evropske integracije, Sektor za međunarodnu saradnju, projekte i klimatske promene, u zvanju savetnik, 1 izvršilac

 

17J23022212IN1

17J23022212IN4

17J23022212IN5

17J23022212IN6

17J23022212IN8

17J23022212IN9

17J23022212IN12

17J23022212IN13

17J23022212IN14

 

13. Radno mesto za pripremu i izbor projekata, Grupa za pripremu i izbor projekata, Odeljenje za upravljanje projektima u oblasti zaštite životne sredine, Sektor za međunarodnu saradnju, projekte  i klimatske promene, u zvanju savetnik, 1 izvršilac

 

17J23022213IN1

17J23022213IN3

17J23022213IN5

17J23022213IN6

17J23022213IN7

17J23022213IN10

17J23022213IN11

17J23022213IN12

17J23022213IN15

 

14. Radno mesto za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata, Odsek  za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU i međunarodne pomoći u oblasti zaštite životne sredine Odeljenje za upravljanje projektima finansiranih iz fondova EU  i međunarodne pomoći u oblasti zaštite životne sredine, Sektor za međunarodnu saradnju, projekte i klimatske promene, zvanje: savetnik, 1 izvršilac

 

17J23022214IN1

17J23022214IN3

17J23022214IN5

17J23022214IN6

17J23022214IN7

17J23022214IN8

17J23022214IN9

17J23022214IN11

17J23022214IN13

17J23022214IN15

17J23022214IN16

 

15. Radno mesto za podršku poslovima upravljanja posebnim tokovima otpada, Odsek za upravljanje posebnim tokovima otpada, Odeljenje za upravljanje otpadom, Sektor za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, u zvanju mlađi savetnik, 1 izvršilac 

 

17J23022215IN2

17J23022215IN3

17J23022215IN5

17J23022215IN6

17J23022215IN7

17J23022215IN10

17J23022215IN12

17J23022215IN13

17J23022215IN15

17J23022215IN16

17J23022215IN17

17J23022215IN18

 

16. Radno mesto administrator informacionog sistema, Odeljenje za pravne,kadrovske i opšte poslove, Odsek za ljudske resurse,  Sekretarijat Ministarstva, u zvanju referent, 1 izvršilac

 

17J23022216IN1

17J23022216IN6

 

17. Radno mesto za poslove javnih nabavki, Odeljenje za javne nabavke, Sekretarijat Ministarstva, u zvanju savetnik, 1 izvršilac

 

17J23022217IN2

17J23022217IN3