Одлука о додели подстицајних средстава за први квартал 2022. године

Министарство заштите животне средине објавило је, дана 24. маја 2022. године, Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за први квартал 2022. године.

Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу, за први квартал 2022. године.

По расписаном Јавном конкурсу за доделу подстицајних средстава за први квартал 2022. године, а на основу спроведене конкурсне процедуре и коначне Листе пријава за доделу подстицајних средстава за први квартал 2022. године, коју је утврдила Комисија за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за први квартал 2022. године, донета је Одлука о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за први квартал 2022. године.

Одлуку о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за први квартал 2022. године можете преузети овде.
Ова Одлука је објављена дана 21. јуна 2022. године, а иста ће бити објављена и на порталу е-управе.