ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ

Дана 06. априла 2022. године објављена је Прелиминарна ранг листа пројеката за финансирање из средстава Министарства заштите животне средине Републике Србије по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години. Имајући у виду да је рок за улагање примедби на Прелиминарну ранг листу био до 14. априла 2022. године, а да Министарство заштите животне средине због техничких проблема није било у могућности да прими све приговоре које су учесници Јавног конкурса улагали на Прелиминарну ранг листу, обавештавају се учесници конкурса да се рок за улагање приговора на Прелиминарну ранг листу пројеката за финансирање из средстава Министарства заштите животне средине Републике Србије по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години продужава до 27. априла 2022. године, закључно са тим даном.

Такође, потребно је да учесници конкурса који су већ уложили примедбу, а на исту нису добили званичан одговор, примедбу поново пошаљу најкасније до 27. априла 2022. године.

У вези са претходним, обавештавамо вас да је потребно да све примедбе доставите искључиво на мејл адресу eko.kabinet@eko.gov.rs

За све додатне информације можете се обратити телефоном на број: 011/2600-433