OBAVEŠTENjE O JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA OČUVANjA I ZAŠTITE ZEMLjIŠTA KAO PRIRODNOG RESURSA U 2022. GODINI

Dana 06. aprila 2022. godine objavljena je Preliminarna rang lista projekata za finansiranje iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2022. godini. Imajući u vidu da je rok za ulaganje primedbi na Preliminarnu rang listu bio do 14. aprila 2022. godine, a da Ministarstvo zaštite životne sredine zbog tehničkih problema nije bilo u mogućnosti da primi sve prigovore koje su učesnici Javnog konkursa ulagali na Preliminarnu rang listu, obaveštavaju se učesnici konkursa da se rok za ulaganje prigovora na Preliminarnu rang listu projekata za finansiranje iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2022. godini produžava do 27. aprila 2022. godine, zaključno sa tim danom.

Takođe, potrebno je da učesnici konkursa koji su već uložili primedbu, a na istu nisu dobili zvaničan odgovor, primedbu ponovo pošalju najkasnije do 27. aprila 2022. godine.

U vezi sa prethodnim, obaveštavamo vas da je potrebno da sve primedbe dostavite isključivo na mejl adresu eko.kabinet@eko.gov.rs

Za sve dodatne informacije možete se obratiti telefonom na broj: 011/2600-433