Јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са Акционим планом

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 17. новембра 2021. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе о Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са Акционим планом (у даљем тексту: Предлог програма), 05 Број: 353-10620/2021. Закључак са Програмом јавне расправе можете преузети овде.

Министарство заштитe животне средине позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Предлог програма и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 19. новембра до 8. децембра 2021. године.

Јавну расправу о Предлогу програма организоваће Министарство заштите животне средине у виду презентације и консултација на стручној јавној расправи која ће се одржати путем видео конференције 29. новембра 2021. године са почетком у 10:30 часова о чему ће јавност бити благовремено обавештена.  

Текст Предлога програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са Акционим планом, као и пратеће Образложење можете преузети овде.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству заштите животне средине на Обрасцу за коментаре, који можете преузети овде  или путем електронске поште на e-mail адресу: zastitavazduha@ekologija.gov.rs  или поштом на адресу Министарство заштите животне средине – Сектор за управљање животном средином, Омладинских бригада 1, 11070 Београд,  са назнаком: „Јавна расправа -  Предлог програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са Акционим планом“.

Register in advance for this webinar:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Nesanut2S9GoEkPtNCLrCg