Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom

Odbor za privredu i finansije  Vlade Republike Srbije, na sednici od 17. novembra 2021. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom (u daljem tekstu: Predlog programa), 05 Broj: 353-10620/2021. Zaključak sa Programom javne rasprave možete preuzeti ovde.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predlog programa i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 19. novembra do 8. decembra 2021. godine.

Javnu raspravu o Predlogu programa organizovaće Ministarstvo zaštite životne sredine u vidu prezentacije i konsultacija na stručnoj javnoj raspravi koja će se održati putem video konferencije 29. novembra 2021. godine sa početkom u 10:30 časova o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.  

Tekst Predloga programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom, kao i prateće Obrazloženje možete preuzeti ovde.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare, koji možete preuzeti ovde  ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: zastitavazduha@ekologija.gov.rs  ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine – Sektor za upravljanje životnom sredinom, Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd,  sa naznakom: „Javna rasprava -  Predlog programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom“.

Register in advance for this webinar:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Nesanut2S9GoEkPtNCLrCg