JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PROGRAMA UPRAVLjANjA OTPADNIM MULjEM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2023-2032 GODINE

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 11. januara 2023. godine, usvojio je Zaključak 05 Broj 353-152/2023 sa Programom javne rasprave o Predlogu programa upravljanja otpadnim muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032 godine.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predloga programa upravljanja otpadnim muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032 godine i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se od 16. januara do 6. februara 2023. godine.

Program javne rasprave o Predlogu programa upravljanja otpadnim muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032 godine, objavljuje se na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-konsultacija.

Zaključak o sprovođenju javne rasprave, Program javne rasprave o Predlogu programa, sa tekstom Predloga programa, možete preuzeti OVDE.

Javnu raspravu o Predlogu programa, Ministarstvo zaštite životne sredine održaće u formi video konferencije ili na drugi mogući način, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o tačnom vremenu i načinu sprovođenja planiranih aktivnosti u okviru javne rasprave o Predlogu programa.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare OVDE ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat@eko.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: "Za javnu raspravu o Predlogu programa upravljanja otpadnim muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032 godine".