Јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу програма развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022-2024. године

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од  22. децембра 2021. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе о Предлогу програма развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022-2024. године ( у даљем тексту Предлог програма), 05 број 353-12066/2021.

Министарство заштите животне средине позива заинтересоване грађане и стручну јавност да се упознају са текстом Предлога прoграма и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 23. децембра 2021. до 14. јануара 2022. године.

Програм јавне расправе о Предлогу програма, са текстом предлога програма, објављује се на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-консултације.

Програм јавне расправе о Предлогу програма, са текстом Предлога програма, можете преузети овде.

Јавно представљање Предлога програма, Министарство заштите животне средине одржаће 28. децембра 2021. године путем видео конференције у периоду од 10,00 до 12,00 часова.  Приступање јавном представљању Предлога програма омогућено је путем линка: https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m7677e8ac38811f3def1516aad5f38739

Meeting number: 2360 763 7758
Password: c3H6CjMg8k2

Коментари, сугестије и предлози достављају се Министарству заштите животне средине на Обрасцу за коментаре који можете преузети овде, или путем електронске поште на e-mail адресу: cirkularna@ekologija.gov.rs или поштом на адресу Министарство заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком: ''За јавну расправу о Предлогу програма развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022-2024. године''.