Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са првим Нацртом закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанцe

На основу члана 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 41. став 1. тачка 3. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, брoj 30/18), члана 40. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19),  као и члана 3. Правилника о смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 51/19), Министарство заштите животне средине спроводи јавне консултације за представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте и обавештав да се укључе у поступак консултација о првом Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце.

Консултације ће се спроводити у периоду од 17. новембра до 1. децембра 2021. године.
Први Нацрт закона o контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце постављен је на интернет страници Министарства заштите животне средине Републике Србије – www.ekologija.gov.rs
 
Сходно мерама Републике Србије за ублажавање последица пандемије вируса COVID-19 и заштити здравља грађана, примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству заштите животне средине Републике Србије најкасније до 1. децембра 2021. године, ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: Hemijski.udesi@ekologija.gov.rs

Видео конференција ће се одржати 26. новембра 2021. године, од 13:00 - 14:30 часова путем платформе Webex. Линк за приступ:

https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m1fe6a3505cd9de91d62034ad53e3891b

Meeting number: 2368 950 1194

Password: juMhMupw233

Први Нацрт закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце, као и образац за консултације доступни су на овој страници.

Министарство заштите животне средине Републике Србије очекује да ће консултације у вези са нацртом предметног закона допринети да све заинтересоване стране буду благовремено и правилно информисане о предложеним законским решењима, чиме би се омогућило да дају и свој допринос даљем унапређењу предложених законских решења.