Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa prvim Nacrtom zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance

Na osnovu člana 77. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon), člana 41. stav 1. tačka 3. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), člana 40. Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/19),  kao i člana 3. Pravilnika o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 51/19), Ministarstvo zaštite životne sredine sprovodi javne konsultacije za predstavnike svih organa javne vlasti u Republici Srbiji, zainteresovane građane i građanke, privredna društva i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte i obaveštav da se uključe u postupak konsultacija o prvom Nacrtu zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance.

Konsultacije će se sprovoditi u periodu od 17. novembra do 1. decembra 2021. godine.
Prvi Nacrt zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance postavljen je na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije – www.ekologija.gov.rs
 
Shodno merama Republike Srbije za ublažavanje posledica pandemije virusa COVID-19 i zaštiti zdravlja građana, primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije najkasnije do 1. decembra 2021. godine, ISKLjUČIVO elektronskim putem na imejl adresu: Hemijski.udesi@ekologija.gov.rs

Video konferencija će se održati 26. novembra 2021. godine, od 13:00 - 14:30 časova putem platforme Webex. Link za pristup:

https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m1fe6a3505cd9de91d62034ad53e3891b

Meeting number: 2368 950 1194

Password: juMhMupw233

Prvi Nacrt zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance, kao i obrazac za konsultacije dostupni su na ovoj stranici.

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije očekuje da će konsultacije u vezi sa nacrtom predmetnog zakona doprineti da sve zainteresovane strane budu blagovremeno i pravilno informisane o predloženim zakonskim rešenjima, čime bi se omogućilo da daju i svoj doprinos daljem unapređenju predloženih zakonskih rešenja.