Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о стратешкој процени утицаја на животну средину

На основу члана 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 41. став 1. тачка 3. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, брoj 30/18), члана 40. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС“, број 8/19),  као и члана 3. Правилника о смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени гласник РС“, број 51/19), Министарство заштите животне средине позива представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте да се укључе у поступак консултација о Нацрту закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Консултације ће се спроводити у периоду од 18. – 28. новембра 2021. године.

Нацрт закона о стратешкој процени утицаја на животну средину постављен је на интернет страници Министарства заштите животне средине Републике Србије – www.ekologija.gov.rs

Сходно мерама Републике Србије за ублажавање последица пандемије вируса COVID-19 и заштити здравља грађана, примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству заштите животне средине Републике Србије најкасније до 28. новембра 2021. године до 15:30 часова, ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу:  strateska.procena@ekologija.gov.rs.

Видео конференција ће се одржати 25. новембра 2021. године, од 13:00 -14:30 часова путем следећег видео линка:

https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m44fe033ae2accf52ccfd23120eff8bd8

Meeting number:
2369 734 5862

Password:
7uS3rmJJHY3

Нацрт стратешкој процени утицаја на животну средину као и образац за консултације доступни су на овој страници.

Министарство заштите животне средине Републике Србије очекује да ће консултације у вези са нацртом предметног закона допринети да све заинтересоване стране буду благовремено и правилно информисане о предложеним законским решењима, чиме би се омогућило да дају и свој допринос даљем унапређењу предложених законских решења.