Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. априла 2019.

Министар заштите животне средине Републике Србије Горан Триван састао се данас у Вишеграду, Босна и Херцеговина, са министарком за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренком Голић и министром одрживог развоја и туризма Црне Горе Павлом Радуловићем и представницима општина Рудо, Вишеград, Бјело Поље, Прибој, Беране и Ново Горажде и директорима хидроелектарана Бајина Башта и Вишеград. (више…)

22. априла 2019.

Министар Триван и амбасадор краљевине Шведске у Србији Јан Лундин данас су поводом Дана планете Земље,  у Супернатурал парку на Ади Хуји, симболично посадили аутохтоне беле врбе и присуствовали формирању „Меденог врта“, уоквиру  завршног  дела пројекта ревитализације и пошумљавања Аде Хује. (више…)

22. априла 2019.

У циљу повећања пошумљености територије Републике Србије Министарство заштите животне средине расписује конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије (у даљем тексту: Зелени фонд), за пошумљавање у 2019. години, у складу са условима утврђеним Уредбом о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18).   (више…)

22. априла 2019.

Широм света данас, 22. априла  обележава се  Међународни дан планете Земље, као подсетник да нам  Земља и њени екосистеми дају живот Овај датум су Уједињене нације одредиле као дан борбе против нарушавања животне средине. Као највећи празник планете Земље требало би да утиче на све државе али и појединце да се укључе у глобалну акцију ширења еколошке свести. (више…)

17. априла 2019.

Министарство заштите животне средине и Програм Уједињених нација за развој (УНДП) представили су данас резултате фазе пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“ и свечано потписали уговоре са представницима изабраних пет компанија којима се додељују средства за претварање иновативних идеја у пословне подухвате, а који ће допринети ублажавању последица климатских промена и енергетској ефикасности. (више…)

16. априла 2019.

„Један од најважнијих еколошких послова у животној средини у Србији је прикупљање, збрињавање  и прерада свих врста отпада па и опасног отпада. Верујем да је интерес Министарства заштите животне средине и ваш исти, да нам Србија буде чиста“, рекао је министар заштите животне средине Горан Триван приликом потписивања уговора са 22 фирме које су оствариле право на подстицајна средства за третман  отпада. (више…)

16. априла 2019.

Шта може учинити појединац, а шта можемо предузети сви заједно, како би зауставили девастирајуће дејство савремене цивилизације и очували богатство живота на Планети – суштинско је питање које је поставио министар заштите животне средине Горан Триван на отварању Регионалних консултација о Међународном оквиру за заштиту биодиверзитета за Централну и Источну Европу за период након 2020. године, које се одржавају од 16. до 18. априла 2019. године у Београду. (више…)

16. априла 2019.

Министарство заштите животне средине у сарадњи са Привредном комором Србије и Шведском агенцијом за хемикалије (KemI), у оквиру билатералног пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“ који финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (Sida), организује семинар на тему „Електронска платформа за биоцидне производе – еИРХ портал за Регистар биоцидних производа“. (више…)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Агенција за заштиту животне средине Републички хидрометеоролошки завод Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Завод за заштиту природе Србије