Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

12. октобра 2018.

Скупштина Србије усвојила је данас измене и допуне Закона о заштити животне средине којима се ствара формално правни услов да пољопривредници конкуришу за добијање средстава из европског фонда ИПАРД. Смисао измена јесте у томе да се носиоцима породичног газдинства, предузетницима, привредним друштвима, али и земљорадничким задругама, помогне да испуне све што је потребно како би могли да конкуришу за средства из овог фонда. Законом је прописано и да се средства из Зеленог фонда Србије додељују корисницима у сврху финансирања заштите и унапређивања животне средине, на основу јавног конкурса које објављује Министарство заштите животне средине. Средства се могу доделити и без спровођења јавног конкурса у случају финансирања интервентних мера у ванредним околностима загађивања животне средине. (више…)

12. октобра 2018.

Министарство заштите животне средине је у четвртак 11. октобра 2018. године у Зоолошком врту града Београда одржало посебну обуку везану за ЦИТЕС Конвенцију припадницима Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина.

Група за спровођење ЦИТЕС Конвенције је царинским службеницима приказала презентације о основним елементима ЦИТЕС Конвенције, ЦИТЕС дозволама и потврдама, структури националних органа за ЦИТЕС, таксономији,  препознавању дивљих врста и њихових делова и деривата (водоземци, гмизавци, птице, сисари, рибе и бескичмењаци), физичкој провери пошиљки, методама кријумчарења, илегалној трговини, примерима заплена и санкционисања кријумчарења дивљих врста у Републици Србији. (више…)

12. октобра 2018.

Правни основ за доношење Стратегије заштите природе садржан је у члану 112. став 1. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016) којим се утврђују дугорочни плански оквир и политика интегралне заштите природе укључујући и очување биодиверзитета, предела и геонаслеђа и члану 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05–исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 и 7/14 – УС и 44/14). (више…)

9. октобра 2018.

Србија је на добром путу да Поглавље 27, окарактерисано као  једно од најзахтевнијих и најскупљих  у преговорима са ЕУ, ускоро буде на агенди европских званичника будући да је нацрт преговарачке позиције, послат на неформалне консултације, добио високе оцене Европске комисије, закључак је Ивана Карића, шефа преговарачке групе за Поглавље 27, који је на конференцији за медије у Ботаничкој  башти представио напредак Србије у  погледу еколошких ЕУ регулатива. (више…)

9. октобра 2018.

Министар заштите животне средине Горан Триван примио је данас у Београду  представнике интернационалне компаније „SafBon Water Technology” чије је седиште у Шангају, аустријске компаније KWI  и представнике амбасаде НР Кине. (више…)

8. октобра 2018.

Министар заштите животне средине Горан Триван и амбасадор Краљевине Холандије у Србији Хенк ван ден Дол потписали су споразум о бесповратној помоћи  из програма Орио Краљевине Холандије за фазу имплементације пројекта управљања отпадним водама у Лесковцу. (више…)

5. октобра 2018.

Министар заштите животне средине Горан Триван подржао је данас почетак пројекта “Акциони план за зелени град (ГЦАП) и Акциони план за одрживе изворе енергије и климу (СЕЦАП) града Београда” и представљање кандидатуре града Београда за Зелену престоницу Европе. (више…)

5. октобра 2018.

Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 2. октобра 2018. године, донело je Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зелног фонда Републике Србије за пошумљавање у 2018. години. (више…)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Агенција за заштиту животне средине Републички хидрометеоролошки завод Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Завод за заштиту природе Србије