Izvеštaji sa javnih rasprava

06.11. 2023.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O IZVEŠTAJU O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROGRAMA PRILAGOĐAVANjA NA IZMENjENE KLIMATSKE USLOVE SA AKCIONIM PLANOM

Javna rasprava o Izveštaju o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni u

Извештаји са јавних расправа
/ 06.11.2023.
09.10. 2023.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PROGRAMA PRILAGOĐAVANjA NA IZMENjENE KLIMATSKE USLOVE SA AKCIONIM PLANOM

Javna rasprava o Predlogu programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom sprovedena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vla

Извештаји са јавних расправа
/ 09.10.2023.
26.07. 2023.

IZVEŠTAJ O OBAVLjENOM JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI NACRTA UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJE ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJE”

I UVODNE NAPOMENE

Извештаји са јавних расправа
/ 26.07.2023.
29.03. 2023.

IZVEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O PREDLOGU PROGRAMA UPRAVLjANjA MULjEM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2023-2032 GODINE

Javna rasprava o Predlogu programa upravljanja otpadnim muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032 godine (u daljem tekstu: Predlog programa), održana je u skladu sa Z

Извештаји са јавних расправа
/ 29.03.2023.
10.03. 2023.

Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama u vezi sa izradom radne verzije Nacrta strategije za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine i Akcionog plana

U postupku pripreme radne verzije Nacrta strategije za primenu Arhuske konvencije i Akcionog plana, Ministarstvo zaštite životne sredine spro

Извештаји са јавних расправа
/ 10.03.2023.
18.05. 2022.

IZVEŠTAJ O OBAVLjENOM JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI NACRTA UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJE ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „PLANINA CER”

 

 I UVODNE NAPOMENE

Извештаји са јавних расправа
/ 18.05.2022.
28.01. 2022.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PROGRAMA RAZVOJA CIRKULARNE EKONOMIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2022.-2024. GODINE

Javna rasprava o Predlogu programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024.

Извештаји са јавних расправа
/ 28.01.2022.
19.01. 2022.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PROGRAMA UPRAVLjANjA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2022- 2031.GODINE

Javna rasprava o Predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji je sprovedena u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije 05 Br

Извештаји са јавних расправа
/ 19.01.2022.
18.01. 2022.

Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade

Извештаји са јавних расправа
/ 18.01.2022.
23.12. 2021.

Izveštaj sa Javne rasprave o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom

Javna rasprava o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030.

Извештаји са јавних расправа
/ 23.12.2021.