Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда

Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда

 Редни број Назив контролне листе
01 Контролна листа: Уплата накнаде за установљена рибарска подручја намењена за рекреативни риболов
02 Контролна листа: Уплата накнаде за проглашена рибарска подручја намењена за рекреативни риболов
03 Контролна листа: Уплата накнаде за установљена рибарска подручја намењена за привредни и рекреативни риболов
04 Контролна листа: Уплата накнаде за проглашена рибарска подручја намењена  за привредни и рекреативни риболов
05 Контролна листа: Oбележавање граница рибарског подручја
06 Контролна листа: Oбележавање посебних станишта риба
07 Контролна листа: Стручна и рибочуварска служба
08 Контролна листа: Организација рибочуварске службе
09 Контролна листа: Услови организовања рибочуварске службе
10 Контролна листа: Рад рибочуварске службе на терену
11 Контролна листа: Обавезе корисника рибарског подручја које је намењено за рекреативни риболов
12 Контролна листа: Обавезе корисника рибарског подручја које је намењено за привредни и рекреативни риболов
13 Контролна листа: Спровођење едукације рекреативних риболоваца
14 Контролна листа: Извештај о обављеном селективном излову
15 Контролна листа: Годишњи извештај о коришћењу рибарског подручја
16 Контролна листа: Финални извештај о коришћењу рибарског подручја
17 Контролна листа: Испуњеност услова за обављање привредног риболова
18 Контролна листа: Услови за обављање привредног риболова предузетника
19 Контролна листа: Испуњеност услова за издавање дозвола за привредни риболов
20 Контролна листа: Евиденција дневног и месечног улова привредног рибара
21 Контролна листа: Годишњи извештај о улову рибе привредног рибара
22 Контролна листа: Испуњеност услова за издавање дозвола за рекреативни риболов
23 Контролна листа: Ограничења за обављање рекреативног риболова
24 Контролна листа: Испуњеност услова за обављање спортског и такмичарског риболова
25 Контролна листа: Риболов у научноистраживачке сврхе и електрориболов
26 Контролна листа: Извештај о извршеном риболову у научноистраживачке сврхе и електрориболову
27 Контролна листа: Рекреативни риболов
28 Контролна листа: Привредни риболов
29 Контролна листа: Програм управљања рибарским подручјем у заштићеном подручју
30 Контролна листа: Привремени програм управљања рибарским подручјем
31 Контролна листа: Програм управљања рибарским подручјем
32 Контролна листа: Годишњи програм управљања рибарским подручјем
33 Контролна листа: Мониторинг
34 Контролна листа: Промет рибе
35 Контролна листа: Обезбеђење и утрошак средстава намењених за финансирање заштите и одрживог коришћења рибљег фонда