Збринута повређена јединка риса која је пронађена у НП Ђердап

Збринута повређена јединка риса која је пронађена у НП Ђердап

Министарство заштите животне средине координише акцијом збрињавања повређене јединке риса (Lynx lynx), која је 18. новембра пронађена на територији Националног парка “Ђердап”.

risЗaконом о заштити природе уређен је начин збрињавања дивљих врста животиња и поступање са привремено задржаним, привремено одузетим, трајно одузетим и напуштеним примерцима строго заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста.

Рис је строго заштићена дивља врста у Србији. Заједничком акцијом Министарства заштите животне средине, запослених у НП “Ђердап” и ЈП Зоо врт Бор, повређена јединка је збринута у Зоолошком врту Бор.

Приликом смештања у објекте Зоолошког врта извршена је хитна хируршка интервенција повређене јединке и дата неопходна терапија. Тим експерата направиће процену здравственог стања ради предузимања даљих корака у процесу опоравка пронађене јединке ове значајне врсте за биодиверзитет Србије.