Вујовић: За заштићена подручја у 2024. обезбеђена рекордно висока средства

Irena portretna 4

Вујовић: За заштићена подручја у 2024. обезбеђена рекордно висока средства

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић изјавила је данас да је за суфинансирање програма управљања заштићеним природним добрима од националног значаја у Србији за 2024. годину, обезбеђено 500 милиона динара, што је највећи износ који је до сада опредељен у те сврхе.

Вујовић је истакла да Министарство које води у претходном периоду сваке године настојало да повећа укупну површину територије под заштитом. У овом тренутку 99 подручја ужива заштиту на националном нивоу.

„Србија је богата природним добрима, а наш задатак је да о њима бринемо и сачувамо их за будуће генерације. Ове године смо за бригу о природи издвојили пола милијарде динара, што је двоструко више у односу на 2020. или 2021. годину. Овај износ ће се користити како би се очувало и унапредило стање заштићених подручја. У овој години, суфинансирамо и нова заштићена подручја проглашена у 2023. години. Наставићемо и у наредном периоду да одвајамо средства за наше бисере природе“, рекла је Вујовић.

Министарка је подсетила да је 2020. године у ове сврхе издвојено 229 милиона динара, 2021. године опредељено је 264,8 милиона динара, а у претходној години је износ субвенција био 355 милиона динара.

Средствима која су опредељена за заштићена подручја суфинансирају се послови управљача, чување, одржавање и презентација заштићеног подручја, затим изградња, опремање и одржавање објеката и уређење простора за посетиоце и делатности усмерене на коришћење и унапређење стања природних ресурса, попут мониторинга природних вредности, научна и друга истраживања, реинтродукција врста и ревитализација заштићених природних добара.