Вујовић потписала уговор за изградњу колектора у Зрењанину

Вујовић Зрењанин колектор 1.jpg

Вујовић потписала уговор за изградњу колектора у Зрењанину

Потпредседница Владе и министарка заштите животне средине Ирена Вујовић потписала је данас уговор на основу којег ће се у Зрењанину кренути са изградњом главног градског колектора, неопходног за ефикасно функционисање система за управљање отпадним водама у овом граду.

Вујовић Зрењанин колектор 2.jpgВујовић је навела да је пројекат изградње главног колектора дужине 1,75 километара, који се реализује уз подршку Министарства, важан предуслов за рад постројења за прераду отпадних вода, чија изградња је део другог пројекта.

„Драго ми је што се Град Зрењанин нашао међу локалним самоуправама са којима сам у последњих десетак дана потписала уговоре на основу којих ће бити реализовани капитални пројекти из области управљања отпадним водама. Овим пројектима на системски начин решавамо управљање отпадним водама и значајно унапређујемо стандарде заштите животне средине. Изградња колектора у Зрењанину је важна за ефикасан рад будућег постројења за прераду отпадних вода, након чега ће бити обезбеђена потпуна заштита реципијената од могућих неконтролисаних изливања отпадних вода, јер ће се испуштати технички исправна вода. Ово су све важни пројекти за Зрењанин, чија реализација ће омогућити заштиту Александровачког канала, водотока реке Бегеј и очување биодиверзитета“, казала је Вујовић.

Вујовић Зрењанин колектор 3.jpgПрема њеним речима, планирано је да радови на изградњи колектора почну крајем јула, док је рок за завршетак радова планиран крајем јула 2026. године.

Како је нагласила, реч је о још једном у низу капиталних пројеката изградње зелене инфраструктуре широм Србије, који су део визије Србија 2027, са циљем да обезбеде бољи квалитет живота грађана.