Вујовић: Нови закон за бољу заштиту природе

Вујовић: Нови закон за бољу заштиту природе

Вујовић: Нови закон за бољу заштиту природе

Закон о изменама и допунама закона о заштити природе усвојен је данас у Народној скупштини, а како је навела министарка заштите животне средине Ирена Вујовић, нови пропис ће унапредити правни оквир, да би се на што бољи начин сачувала природна добра за будуће генерације.

Вујовић је истакла да овај пропис омогућава ефикаснију реакцију државе како би се заштитила природа кроз увођење начела предострожности, али и кроз акт о условима заштите природе.

- Начело предострожности омогућава да се одмах реагује у случајевима када постоји непосредна опасност за природу, чак иако у том тренутку нема довољно научних података. Законом је предвиђено да министарство или надлежни покрајински орган, преузму обавезу издавања акта о условима заштите природе, како би имали могућност бољег увида и благовременог реаговања за све активности у заштићеним подручјима прве и друге категорије – рекла  је Вујовић.

Према њеним речима, новим законским решењем омогућава се повећање површине под заштитом. Законом је предвиђено, како додаје, и формирање Савета корисника заштићеног подручја, у чијем раду ће учествовати локално становништво и остали корисници заштићеног подручја, укључујући и организације цивилног друштва.

Један од разлога за измене Закона, каже Вујовић, односи се на забрану изградње хидроелектрана у заштићеним подручјима, чиме се директно обезбеђује дугорочно очување природних вредности због којих је одређено подручје и заштићено.

Вујовић је навела да су новим законом прецизније дефинисане одредбе које се односе на поступак Оцене прихватљивости за еколошку мрежу и успостављање еколошке мреже. Успостављање еколошке мреже ЕУ Натура 2000 у Србији, како је рекла, један је од најважнијих процеса у заштити природе, а дефинише се у складу са захтевима европске Директиве о очувању природних станишта и дивљих животињских и биљних врста и Директиве о очувању дивљих птица.

- Имајући у виду усвојене измене, које су у складу са европском регулативом у овој области, уверена сам да ће овај закон, унапредити систем заштите природе. Природа је јединствена и зато је обавеза свих нас да на најбољи начин о њој бринемо и сачувамо је за будуће нараштаје – поручила је Вујовић.