Вујовић и Лундин потписали споразум: Шведска улаже још 600.000 евра за еко пројекте у Србији

Вујовић и Лундин потписали споразум: Шведска улаже још 600.000 евра за еко пројекте у Србији

Вујовић и Лундин потписали споразум: Шведска улаже још 600.000 евра за еко пројекте у Србији

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић потписала је данас са амбасадором Краљевине Шведске Јаном Лундином споразум о продужетку Програма подршке инфраструктурним пројектима заштите животне средине – ЕИСП 2 за још две године. На основу споразума, Шведска ће за еколошке пројекте који се реализују кроз ЕИСП 2 уложити додатних 600.000 евра, односно укупно око 3,3 милиона евра.  

- Споразум је још један у низу примера успешне сарадње Србије и Шведске у области заштите животне средине. Шта за нас значи продужетак пројекта најбоље илуструју примери досадашњих активности које је подржала Шведска. Тако је завршена изградња депоније у Панчеву где се безбедно одлаже 50.000 тона отпада годишње. Изграђена је трансфер станица за претовар комуналног отпада са рециклажним двориштем у Чачку, где се безбедно претовара отпад и одвози на санитарну депонију Дубоко. Као пилот пројекат, уведена је и примарна сепарација комуналног отпада у Ариљу, где се око 300 тона годишње издваја рециклабилног отпада и упућује на рециклажу – рекла је министарка Вујовић.

Вујовић и Лундин потписали споразум: Шведска улаже још 600.000 евра за еко пројекте у СрбијиПрема њеним речима, Шведска заједно са ЕУ, подржава и пројекат примарне сепарације отпада у четири региона - Срем-Мачва, Панчево, Дубоко и Пирот, где такође, укључујући и Суботицу, подржава увођење селекције отпада у домаћинствима и компостирање зеленог отпада на локалу. 

Министарка је захвалила Краљевини Шведској, која је један од главних партнера Републике Србије када је реч о унапређењу области заштите животне средине, уједно истичући значај подршке и када је реч о јачању свести грађана о овој важној теми.

Вујовић и Лундин потписали споразум: Шведска улаже још 600.000 евра за еко пројекте у Србији- Србија и Шведска сарађују на ЕУ реформи животне средине. Шведска подржава Србију у примени високих еколошких стандарда, учешћу јавности у реформи животне средине и транспарентном планирању инвестиција у животну средину - рекао је шведски амбасадор Јан Лундин.

У оквиру сарадње, израђен је план имплементације за Директиву о депонијама који приказује планове, ресурсе и неопходне инвестиције у сектору отпада које очекују Србију како би се достигли циљеви ЕУ, а Србија припремила за отварање Поглавља 27. Урађена је и Студија изводљивости зa прикупљањe и пречишћавањe отпадних вода Градa Крагујевцa, која омогућава даље финансирање.

ЕИСП 2 је стартовао у фебруару 2017. године, и наставак је пројекта ЕИСП 1 који је успешно спроведен од 2011. до 2016.