Влада Србије донела Уредбу о субвенционисаној куповини возила на електрични и хибридни погон

Влада Србије донела Уредбу о субвенционисаној куповини возила на електрични и хибридни погон

Влада Србије донела је Уредбу о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила на електрични и хибридни погон.

За набавку мопеда и лаког трицикла предвиђено је да се додели субвенција у износу од 250 евра, а за мотоцикл, мотоцикл са бочним седиштем, тежак трицикл, лак и тежак четвороцикл 500 евра. Куповина путничких и теретних возила субвенционисаће се исплатом износа од 2.500 до 5.000 евра.

Право на субвенционисану куповину возила имају правна лица, предузетници и физичка лица, која захтев могу поднети закључно са 31. октобром 2023. године.

Министарство ће вршити доделу субвенција по пристиглим, уредним захтевима, до висине укупно расположивих средстава. За реализацију субвенционисане куповине возила у буџету за 2023. годину предвиђено је 294 милиона динара, што је дупло више него прошле године.

Подсећамо да Министарство четврту годину узастопно подстиче куповину електричних и хибридних аутомобила, у оквиру спровођења мера за побољшање квалитета ваздуха и у циљу унапређења квалитета животне средине. Да је свест о важности еколошки прихватљивијег транспорта све већа, показују и подаци да се сваке године помоћу државних субвенција купи све више оваквих возила, па је тако 2020. године купљено 112, 2021. године 504, а 2022. године рекордних 715 возила.