УСВОЈЕН АКЦИОНИ ПЛАН ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2024. ГОДИНЕ

УСВОЈЕН АКЦИОНИ ПЛАН ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2024. ГОДИНЕ

Министарство заштите животне средине обавештава заинтересовану јавност да је Влада Републике Србије на 131. седници усвојила Акциони план Програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2022. до 2024. године.

Усвојен Акциони план Програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2022. до 2024. године се може преузети путем следећег линка.

Јавно представљање Акционог плана је одржано путем Webex платформе 8. априла 2022. године, уз могућност да заинтересоване стране доставе писане коментаре на предлог документа. Укупно је достављено 58 коментара од стране 11 заинтересованих страна, од чега су на основу 7 прихваћених коментара унете измене у текст предлога Акционог плана. Преглед коментара добијених након јавне расправе се може преузети путем следећег линка.