Трећи састанак Управног одбора пројекта „ЕУ за Зелену агенду у Србији“

Слика

Трећи састанак Управног одбора пројекта „ЕУ за Зелену агенду у Србији“

Данас је одржан Трећи састанак Управног одбора пројекта „ЕУ за Зелену агенду у Србији“ који су отворили државна секретарка Министарства заштите животне средине Сандра Докић, шеф операција Делегације ЕУ у Србији Никола Бертолини и стални представник УНДП-а у Србији Јакуп Бериш, а присуствовали су му и представници амбасада Шведске и Швајцарске, Европске инвестиционе банке и других министарстава.

слика 1Тема састанка били су резултати пилот пројеката спроведених 2022. године, јавни позив за пријављивање нових пројеката за 2023. годину, као и статус спровођења подржаних пројеката из области декарбонизације, циркуларне економије, смањења загађења, природе и биодиверзитета и одрживог система исхране.

„Током претходне две године, упркос свим изазовима глобалне безбедносне, енергетске и економске кризе, остварен је значајан напредак у области заштите животне средине, пре свега кроз унапређење регулаторног оквира за бржу и ефикаснију зелену трансформацију Србије. Усвојили смо преко потребне прописе и политике, што представља значајан корак у процесу усклађивања са ЕУ, као што су Закон о управљању отпадом, Програм квалитета ваздуха, Програм циркуларне економије, измене и допуне Закона о заштити ваздуха, Национално утврђени допринос са повећањем климатске амбиције“, рекла је Докић.

Државна секретарка је најавила и да ће се у наредним месецима усвојити Стратегија развоја са ниским емисијама угљеника са Акционим планом. „То ће додатно допринети декарбонизацији наше привреде. Ускоро ће индустрије и компаније које су велики емитери добити јасне регулаторне смернице о дозволама за емисију гасова са ефектом стаклене баште, праћењу и извештавању о њиховим емисијама. Ова важна прекретница биће кључни елемент трансформације зелене економије, заједно са текућим радом на интегрисаном спречавању загађења и дозволама за контролу и смањење штетних емисија из индустријског сектора“, истакла је она, додавши да ће и нова Стратегија заштите животне средине - Зелена агенда за Србију, која се развија уз подршку овог пројекта, такође бити један од кључних стратешких докумената за нашу земљу и кључни покретач зелене трансформације.

Подсећамо да иницијатива „ЕУ за Зелену агенду у Србији“ посебну пажњу посвећује мотивацији, идентификацији и практичном раду са организацијама из различитих сектора које су спремне да предузму одређене мере „озелењавања“ и буду носиоци зелене трансформације. У фебруару су 83 компаније добиле менторску помоћ, а 16 најперспективнијих предлога који би допринели убрзању и олакшању зелене транзиције привреде и друштва у Србији добило је финансијску помоћ.