Састанак о Програму усаглашавања националних циљева са Глобалним оквиром за биодиверзитет

Биодиверзитет представљање 1.jpg

Састанак о Програму усаглашавања националних циљева са Глобалним оквиром за биодиверзитет

Одржан је други састанак у оквиру Програма подршке за усаглашавање националних циљева са Глобалним оквиром за биодиверзитет који се финансира из средстава Глобалног фонда за животну средину (GEF) уз имплементациону подршку Министарства заштите животне средине и Програма Уједињених нација за животну средину (UNEP).

Биодиверзитет представљање 2.jpgПредстављени су стратешки циљеве и потциљеви Глобалног оквира за биодиверзитет и успостављање њихове примене на националном нивоу, као и предлози препорука за унапређење система управљања заштићених подручја у оквиру пројекта "Заједно за животну средину".

Кунминг-Монтреал глобални оквир биодиверзитета до 2030. године представља допринос постизању глобалних Циљева одрживог развоја, као амбициозна стратегија за заустављање губитка биодиверзитета и основа промене социо-економскоих односа друштва према биодиверзитету.

Биодиверзитет представљање 3.jpgУ циљу спровођења обавеза које проистичу из Конвенције УН о биолошкој разноврсности, и новог Глобални оквир биодиверзитета, Министарство заштите животне средине ће  координирати интегрисање глобалних циљева дефинисањем националних циљева, мера и активности, кроз израду новог Програма заштите природе за период до 2032. године.

Пројекат има четири компоненте: усклађивање националне стратегије тј. програма заштите природе, усаглашавање система праћења, политика и институционалне кохерентности, као и финансирање биодиверзитета.