Реакција поводом погрешних навода да предузеће „Бео Чиста енергија“ чека дозволу Министарства о преузимању старе депоније у Винчи

Реакција поводом погрешних навода да предузеће „Бео Чиста енергија“ чека дозволу Министарства о преузимању старе депоније у Винчи

У циљу истинитог информисања јавности, обавештавамо грађане да није тачна информација да предузеће „Бео Чиста енергија“ чека дозволу Министарства заштите животне средине о преузимању старе депоније у Винчи.

Стара, несанитарна депонија, на којој је недавно избио пожар, предмет је уговорног односа између предузећа „Бео Чиста енергија“ и Града Београда. Министарство заштите животне средине нема надлежности, нити је издавање дозвола о преузимању несанитарне депоније предмет Закона о управљању отпадом.

Стара депонија није радила на основу било какве издате дозволе, па самим републички инспектори заштите животне средине немају надлежности у погледу контроле и надзора. Међутим, због обима акцидентне ситуације, инспектори заштите животне средине су 8. августа ипак изашли на терен, у циљу добијања информације у вези пожара.
Том приликом је констатовано и да је за контролу спровођења и примену одлука јединица локалне самоуправе за обављање комуналних делатности, као и да ли вршилац комуналне делатности испуњава услове за обављање комуналне делатности, надлежна Републичка комунална инспекција, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Када је реч о старој депонији, Министарство заштите животне средине је дало сагласност на пројекат санације и рекултивације.

Са друге стране, дозволе које је директор предузећа „Бео чиста енергија“ очигледно помешао и дао погрешну информацију, односе се на другу парцелу у Винчи на којој није избио пожар, а на којој се налази нова санитарна депонија. На основу захтева предузећа, а везано за нову депонију, Министарство је до сада издало дозволу за одлагање комуналног отпада који настаје на територији Града Београдa. У току је издавање дозволе за третман грађевинског и инертног отпада, јер се чекало да предузеће допуни документацију.

Службе Министарства заштите животне средине су у сталној комуникацији са надлежним службама и прате ситуацију у Винчи.