Путем gReact-а за две године стигло готово 6.000 пријава грађана

IV

Путем gReact-а за две године стигло готово 6.000 пријава грађана

Путем мобилне и веб апликације gReact, грађани су јединственом Еколошком информационом систему проследили готово 6.000 пријава еколошких проблема на које су наилазили у својој околини.

Подаци су показали да jе од укупног броја пријава регистровано 1.954 јединствених проблема по којима се даље поступало, док се велики број пријава односио на исти еколошки проблем или су послате пријаве за проблеме које надлежне службе нису накнадно утврдиле на терену. Највећи број јединствених пријава односи се на област управљања отпадом, 1.058 пријава, од чега је до сада решено око 850 пријава, док је за остале поступање надлежних у току.

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић позвала је грађане да наставе да користе апликацију gReact, да пријављују проблеме на које наилазе, а локалне самоуправе да тесно сарађују, како би се проблеми што пре и решили.

„До сада се показало да грађанима највише сметају дивље депоније и то је проблем на чијем решавању посвећено радимо. У протекле три године, очистили смо укупно 900 дивљих депонија широм Србије. Само по пријави грађана путем gReact, очишћено је 474 депонија и сметлишта и решено 30 пријава које се односе на контејнере и опрему за отпад. Министарство које водим је и ове године обезбедило средства за уклањање дивљих депонија. Имамо добру сарадњу са локалним самоуправама и сви се трудимо да по приоритету уклањамо сметлишта која највише сметају грађанима. Грађани су наши најважнији партнери у решавању еколошких проблема и зато их позивам да наставе да нам указују на све проблеме на које наилазе, а локалне самоуправе да воде рачуна о опреми коју смо им доделили на коришћење, како бисмо ефикасније чували једном очишћене локације“, рекла је Вујовић.

Грађани су кроз систем gReact пријављивали и проблеме који се односе на заштиту ваздуха и озонског омотача, затим на заштиту вода, земљишта, али и проблеме попут запушених шахти, нелегалне градње итд. Пријаве које стижу администраторима јединственог Еколошког информационог система, а које нису у надлежности Министарства заштите животне средине, администратори прослеђују на поступање надлежним републичким и локалним органима. Администратори прате статусе прослеђених пријава и о томе обавештавају подносиоце захтева, чиме се убрзава процедура решавања.