Потписани уговори за суфинансирање 89 заштићених подручја

Вујовић 1

Потписани уговори за суфинансирање 89 заштићених подручја

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић потписала је данас уговоре са управљачима заштићених подручја на територији Републике Србије, којима су додељена средства за суфинансирање Програма управљања заштићеним подручјима. Ове године средства су опредељена за 89 заштићених подручја, а издвојено је 355 милиона динара, што је већи износ него претходне године.

Вујовић 2„Заштићена подручја највреднији су део природе, која због својих карактеристика завређују да имају посебан статус. Како бисмо одржали и унапредили стање природе, неопходно је да чувамо и унапређујемо заштићена подручја, а ове субвенције се додељују управљачима на основу Програма управљања, на који је Министарство дало сагласност у складу са Закона о заштити природе“, рекла је министарка Вујовић додајући да се, поред очувања постојећих заштићених подручја, Министарство сваке године труди да повећа површину под заштитом.

Вујовић 3Држава је обезбедила финансијска средства која се односе на чување заштићеног подручја, послове за уређење улазних станица, центара за посетиоце,  уређење простора за потребе образовања, очување културног наслеђа. Фокус је и на праћењу стања природних вредности, научним и другим истраживањима, реинтродукцији, реколонизацији, рекултивацији и другим активностима на техничкој и биолошкој заштити, и друго.

Ове године се први пут суфинансирају радови и активности за два нова заштићена подручја ПИО Столови и ПИО Жељин, којим управља ЈП „Србијашуме”.

Претходног дана, 28. марта, у Министарству заштите животне средине потписани су уговори са представницима 53 јединице локалне самоуправе којима се, у складу са Јавним конкурсом расписаним 30. јануара, додељују средстава за суфинансирање пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години.