Потписан Меморандум о сарадњи са Удружењем банака Србије

Вујовић

Потписан Меморандум о сарадњи са Удружењем банака Србије

Министарство заштите животне средине и Удружење банака Србије потписали су Меморандум о сарадњи на пројектима унапређења заштићених подручја и очувања биодиверзитета на територији Републике Србије.

Вујовић 1Банке, чланице УБС-а, ће у складу са овим Меморандумом обезбеђивати финансијска средства за пројекте које предложи МЗЖС, а у циљу очувања флоре и фауне, природних станишта врста, упознавања посетилаца са карактеристикама заштићеног подручја и побољшања туристичких капацитета заштићених подручја.

УБС је, са својим чланицама (AИК банком, Banca Intesa, Eurobank Direktna, NLB Komercijalnom банком, Raiffeisen банком), већ обезбедио средства у износу од осам милиона динара, за финансирање постављања едукативне табле у Споменику природе „Ботаничка башта Јевремовац“, изградњу мини соларне електране у Специјалном резервату природе „Засавица“, уређење шетне стазе у Перућцу и постављање урбаног мобилијара на Калуђерским Барама у Националном парку „Тара“, изградњу нових и репарацију постојећих видиковаца у Парку природе „Шарган – Мокра Гора“, набавку мобилијара – надстрешнице са клупама у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“, изградњу видиковца у склопу Споменика природе „Ђавоља Варош“, израду дрвеног монтажног видиковца у центру заштићеног подручја Споменика природе „Слапови Сопотнице“ и изградњу и постављање видиковца у Пределу изузетних одлика „Власина“.

Вујовић 2Министарство заштите животне средине сваке године повећава површину под заштитом. Укупно планирано проширење за заштиту у 2023. години је 98.900ha, што значи да ће се површина под заштићеним подручјима у Србији повећати са садашњих 8% на 9,11 %, односно повећање ће бити за 1,12 %.

За суфинансирање заштићених природних добара од националног интереса у 2023. години обезбеђено је 355 милиона динара, односно за 34 % више у поређењу са 2021. годином.