Одлукa о избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години

Одлукa о избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години

На основу члана 26. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, брoj 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон), члана 9. став 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18), у поступку спровођења Јавног конкурса за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години, в.д. секретарка Министарства Ивана Јокић по решењу о овлашћењу број 021-01-48/21-09 од 07.09.2021. године доноси 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА  ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Министарство заштите животне средине је дана 17. маја 2021. године објавило Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години.

По јавном конкурсу пристигле су 192 пријаве. 

У области заштите животне средине, по расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години, од 17. маја 2021. године, суфинансираће се следећи пројекти:
 

Одлуку о избору пројеката можете преузети овде.