ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЧЛАНА 9. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ ОД 01. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНE

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЧЛАНА 9. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ ОД 01. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНE

У складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РСˮ, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), од 1. јануара 2022. године, почиње да се примењује измењен члан. 9. Закона, који на другачији начин прописује надлежност за доношење акта о условима заштите природе.

Комплетан текст обавештења можете погледати овде.