ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЧЛАНА 9. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ ОД 01. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНE

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЧЛАНА 9. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ ОД 01. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНE

У складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-други закон и 71/21), од 1. јануара 2022. године почиње да се примењује измењен члан. 9. Закона, који на другачији начин прописује надлежност за доношење акта о условима заштите природе.

Комплетан текст обавештења можете погледати овде.