Обавештење о почетку израде Програма за циркуларну економију

Обавештење о почетку израде Програма за циркуларну економију

Министарство заштите животне средине, у складу са одредбама члана 32. и 34. Закона о планском систему Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 30/18), обавештава заинтересовану јавност о почетку израде нацрта Програма за циркуларну економију са акционим планом за три године (у даљем тексту: Програм).

Планирано је да нацрт Програма буде израђен до краја 2021. године. Као припрема за израду Програма, у претходном периоду израђена је Ex-ante анализа ефеката за област циркуларне економије, која се може погледати на линку:

https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/2021-01/exante-analiza…

Током процеса израде Програма, као документа јавне политике за област циркуларне економије,  биће спроведене консултације  са заинтересованим странама и циљним групама.

Додатне информације можете добити слањем имејла на:  аleksandra.vucinic@ekologija.gov.rs